Midt på sommeren 2011 besluttede vi at stoppe for fiskere pga meget plantevækst i søen. Inden søen lukkede prøvede vi en del ting bla havde vi et firma til at klippe søbunden for grøde, men det hjalp kun en uge.
Efter mange overvejelser blev vi enige om at en opgravning / uddybning af søen var det eneste der ville hjælpe på lang sigt.
Søen er renset op og har nu en dybde på 3,5 til 4.0 m. og flere steder er der gravet hel ned til ca. 6 – 7 meter dyb.
Efter afslutningen af opgravningen er søen bleven kalket med 1.5 tons kalk. Dette gør at ph værdien steg til 11 og derved er alt slået ihjel og søen er som en ny sø.

Vi har haft meget besvær med at få bredden omkring søen jævnet pga af den megen regn. Det har trukket så længe ud med at få søbredden jævnet pga. den megen regn har det heller ikke været muligt at få sået græs før vinteren kom.
For at rette op på dette og være klar til fiskeri, så snart vejret tillader det har vi valgt at indkøbe 150 kubikmeter flis som er ved at blive udlagt. Flisen vil dække bredden rundt om søen så der ikke er smadret og træls for lystfiskerne. Nu venter vi blot på foråret, så vi kan byde velkommen til såvel gamle samt nye lystfiskere.

Vi vil selvfølgelig fortsat kun bruge ørreder fra Sangild Avlsdambrug. Danmarks absolut førende med henblik på kvalitet og 100 % sygdomsfri.

Vandindtaget til Engholm Lystfiskersø er en del at Gudenåens kæmpe system.Vandet kommer fra små tilløb fra naturlige kilder, som samles i en lille bæk, der efter at havde passeret Engholm Lystfiskersø fortsætter ud i Hinge Sø, vandet fortsatte løb bliver ved Kongens Bro blandes med vandet fra Tange Sø.

Herfra går det mod Gudenåen.

Vandkvaliteten er meget høj, med et iltindhold på mellem 110 og 130 samt en PH-værdi mellem 7,0 og 7,2 har fiskene alle forudsætninger for trivsel.

Vandtemperatueren i søen er altid forholdsvis lav, da der er gennemstrømning af kildevand fra de nærliggende bakker. Dette vand har en temperatur på ca. 7-8 grader, som medvirker til at undgå algevækst samt på varme sommerdage holdes fiskene meget mere aktive.

Da søen har stor vandgennemstrømning er vinterfiskeri muligt det meste af vinteren.